זמני שהות ומשמורות

הליך גירושין או פרידה בין בני זוג המהווים אפוטרופוסים לילדים משותפים, טומן בחובו שלל מורכבויות שבבסיסן הרצון לדאוג לצרכים החיוניים של הילדים, תוך ניסיון שלא לפגוע בשגרה ובאיכות חייהם.

במקרה שההורים אינם מצליחים להגיע לפשרה בנוגע לזמני שהות ומשמורת, העניין מגיע לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה (או בית הדין הרבני), שם מתנהל הליך משפטי שנועד לפתור את המחלוקת באופן מקצועי ועל פי עקרון טובת הילד.

תחום משמורת הילדים מגלם בתוכו התייחסות לחובתם של הורים כלפי ילדיהם, מבחינה פיזית, נפשית ובריאותית. חובה זו מתעוררת לאור תהליך הגירושין בין ההורים, המחייב הסדרה מחודשת של זמני שהות ומשמורת, תוך מאמץ מקסימלי לשמור על שגרת חיים תקינה של ילדיהם.

כאן המקום לציין כי סוגיית המשמורת עברה רפורמות מרחיקות לכת בשנים האחרונות. אם בעבר הייתה חשיבות של משמורת להורים הביולוגיים, הרי שכיום מדובר במושג רחב הרבה יותר, כאשר הסיווג המשפטי מתייחס למשמורת משותפת או לאחריות הורית משותפת. החשיבות בסופו של דבר מתרכזת בזמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים, ו/או לאפוטרופסות הנכנסת לתוקף מרגע היוולדו של הילד/ה – ומשמעותה כי ההורים הביולוגיים הופכים לאפוטרופוסים הממונים עליו על פי חוק.

כאשר ישנה הסכמה בין שני ההורים בעניין משמורת הילדים, ניתן לקבוע את נושא המשמורת וזמני השהות בהסכם הגירושין. ברוב המקרים בית המשפט ייטה לקבל הסכמה זו, אם לא מוכח שהסכם זה עלול לפגוע בטובת הילד. במקרה שלא תהיה הסכמה, יגיעו נושא המשמורת וזמני השהות לפתחו של בית המשפט. במקרה כזה, ימנה בית המשפט מומחים אשר יבדקו את המסוגלות ההורית של כל אחד מבני הזוג.

ברוב המקרים, כאשר יש מחלוקת בעניין משמורת הילדים, ימנה בית המשפט פקידת סעד שתפקידה לבקר בבתי האם והאב לצורך בדיקת מסוגלותם ההורית. באמצעות תסקיר היא מעבירה את המלצותיה לבית המשפט או לבית הדין הרבני (ברוב המקרים הערכאות המשפטיות מייחסות משקל רב לתסקיר, אך אינן מחויבות לפעול באופן מוחלט כלשונו).

כך או כך, סוגיית זמני השהות והמשמורת הינה סוגיה משפטית בעלת השלכות מרחיקות לכת, אשר משמשת לעיתים תכופות עבור תביעות לבתי המשפט לענייני משפחה, שמצדו פוסק בנדון מכורח חוק הכשרות המשפטית לענייני הורים וילדים.

כמגשר מוסמך מטעם משרד המשפטים, מנסה עו”ד רן רוט לגשר על הפערים שהתגלעו בין הצדדים בדרכי נועם וכבוד הדדי. במקרה שצעדי הגישור העלו חרס, עו”ד רן רוט אינו מהסס לנקוט צעדים משפטיים תקיפים, תוך היערכות אסטרטגית שמטרתה להוביל את לקוחותיו לתוצאה המיטבית, אשר תהא לשביעות רצונם.

נגישות