הסכמי ממון

הסכמי ממון

נישואין או חיים משותפים בין בני זוג מסתיימים לא אחת בפרידה. לצד הפרדת כוחות המתבצעת בצורה נאותה לרווחת שני הצדדים, בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים עוסקים לעיתים תכופות במאבקים מתמשכים בין בני הזוג, אשר סובבים סביב ממון ורכוש משותף, תוך ניסיון של כל אחד מהצדדים להפקיע אותם לטובתו.

מה הם הסכמי ממון?

סיבות אלו ואחרות הן עדות ניצחת לחשיבות חתימה על הסכמי ממון כבר בשלב מוקדם של מערכת היחסים בין בני הזוג, על מנת להגן על שני הצדדים ולמנוע אי שוויון או קיפוח חד-צדדי על רקע כספי, והיה ומערכת היחסים הזוגית תגיע לסיומה בעתיד.

המושג ”הסכם ממון” מקורו בחוק יחסי ממון בין בני זוג (התשל”ג-1973), המגדיר את המצבים בהם מסכימים שני הצדדים לאיזון משאבים ביניהם, קרי לחלוקה הוגנת של הרכוש המשותף, המתבצעת על פי אמות מידה שנקבעו במסגרת החוק.

חשיבותו של הסכם ממון לא תסולא בפז, שכן מדובר במסמך משפטי המעוגן בחוק ונועד להסדיר את העניינים הכספיים בין בני הזוג מבעוד מועד. על פי ההגדרה, הסכם זה נועד להסדיר את יחסי הממון שבין הצדדים, תוך מבט לעתיד ולכל תרחיש אשר עלול להתממש, בין אם במקרה של פרידה, גירושין ואף מוות. קיימים מספר סוגים של הסכמי ממון, המסדירים העניינים הכספיים במגוון מערכות זוגיות: נישואין, הסכם חיים משותפים, הסכם “ידועים בציבור” ועוד.

על כל פנים, בני הזוג רשאים להחליט יחד על המתווה האופטימלי בכל הקשור לחלוקת הממון ביניהם, תוך התייחסות למשתנים נוספים השזורים במערכת היחסים הזוגית, לרבות גובה דמי המזונות בעת הליך גירושין עבור ילדים משותפים, וכן לגבי השאלה למי מבני הזוג תוענק הזכות לקבלת משמורת עליהם.

הסכם ממון מהווה, למעשה, דרך אולטימטיבית על פי חוק, להימנע מסכסוכים עתידיים על רקע כספי או רכושי במסגרת תהליכי פרידה וגירושין. אמצעי משפטי זה מאפשר לכל אחד מבני הזוג להמשיך בחייו ללא משקעים ועוגמת נפש כלכלית, תוך רכישת כבוד הדדי מחד ושמירה על זכויותיו של כל צד מאידך.

עו”ד רן רוט מתמחה בעריכת הסכמי ממון מזה למעלה מ-20 שנה, תוך מענה לצרכים האישיים של לקוחותיו ודאגה לרווחתם. כישוריו המשפטיים המגוונים בשילוב ניסיונו הרב בעולם העסקים והפיננסים, נותנים לעו”ד רן רוט כלים אופטימליים לניסוח הסכמי ממון איכותיים, היוצרים עבור בני הזוג ודאות כלכלית בצורה שאינה פוגמת במרקם היחסים בין השניים.

נגישות