ייפוי כח מתמשך

כל בגיר במדינת ישראל שחצה את גיל 18 רשאי למנות אדם או קבוצת אנשים מצומצמת, אשר עליהם תוטל האחריות בדבר ענייניו האישיים/רפואיים/רכושיים. זאת במקרה שמצבו הבריאותי יתדרדר, חלילה, עד לכדי מצב שלא יאפשר לו לקבל החלטות בצורה מושכלת.

הליך משפטי זה קרוי ”ייפוי כח מתמשך”. זהו אמצעי הגנה חסר תקדים עבור אותו אדם, שכן בעודו בריא וצלול, הרי שיוכל להחליט באופן עצמאי על זהות ”ממלא המקום”, שיהווה את הסמכות הבלעדית לטיפול בענייניו השונים – זאת באמצעות מסמך משפטי המהווה אסמכתא רשמית, במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הישראלי.

מדובר בהליך חדש יחסית בזירה המשפטית הישראלית, אשר נכנס לתוקף באפריל 2017 לאור תיקון מס’ 18 בחוק האמור לעיל – במסגרתו בוחר הממנה מרצונו החופשי את זהותם של הממונים לקבל החלטות בשמו, אם וכאשר מצבו הרפואי לא יאפשר לו לעשות זאת באופן עצמאי.

ייפוי כח מתמשך הינו, למעשה, בעל חשיבות עליונה עבור כל אזרח בשר ודם, שכן הוא נועד לספק סוג של ”תעודת ביטוח” עבור כל מי שהינו בריא וצלול בדעותיו, המעוניין להכין את עצמו לכל תרחיש. מסמך זה מסדיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים את זהות האדם או קבוצת אנשים אשר יהיו ממונים בענייניו השונים של מעניק ייפוי הכוח מתמשך – בין אם הם הטכניים ביותר, כלכליים, משפחתיים ואחרים – מתוך מטרה שענייניו יטופלו בצורה הטובה ביותר ולשביעות רצונו המלאה של מגיש הבקשה.

יש הנוטים להתבלבל בין אפוטרופסות לייפוי כח מתמשך. כאן המקום להבהיר כי בעוד אפוטרופסות מבוצעת רק בשעה שאדם אינו צלול בדעתו וכבר אינו מסוגל לקבל החלטות בצורה מושכלת לגבי עתידו הכלכלי ו/או הרפואי – הרי שאת ייפוי הכח המתמשך זכאי להוציא כל בגיר מעל גיל 18, המעוניין לתכנן את עתידו ולקבל החלטות הרות גורל שיש בהן בכדי להשפיע על אורח חייו.

עו”ד רן רוט הינו מוסמך מטעם משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי) ומתמחה בעריכת מסמכים רגישים אלו, אשר קובעים את עתידו של הממנה על כל המשתמע מכך. בעזרת הבנתו המשפטית המעמיקה בהליך עריכת ייפוי הכח המתמשך, מעניק עו”ד רן רוט את מלוא תשומת הלב ללקוח, תוך התאמה אישית למצבו ולצרכיו הייחודיים.

נגישות